?

Log in

No account? Create an account
Politically Incorrect // no dub, no voiceover, sub only [entries|archive|friends|userinfo]
blackthorn

[ website | asper.ru ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 16th, 2006|10:49 am]
blackthorn
[music |Ария - Черно-красный флаг]

Надо сказать, что всяческие "арийские воины" и прочие "евгенические санитары леса", несмотря на декларируемый нордический характер, обычно громче всех жалуются, стонут, перевирают все на свете и валят с больной головы на здоровую.

К примеру, в Петербурге 4 ноября проходил т.н. "Русский марш" - демонстрация, организованная националистами и не одобренная властями. Во время прохождения колонны националистов по Невскому (около семисот человек) путь им перегородила колонна антифа в 50 человек. Националисты полезли в драку, после чего большую их часть задержал ОМОН. Таким образом, если не властями, то антифашистами националистическая демонстрация была в какой-то мере сорвана.

Что по этому поводу пишут националисты?

Они пишут о "гопниках-антифа", которые бросаются на мирных граждан. Пишут о том, что десять антифашистов бросаются на одного фашиста. Пишут о том, что антифа всегда бегают с ножами, которыми они режут мирных фашистов. Наконец, пишут о том, что антифа состоят на службе у ФСБ.

Что имеем в реальности?

В реальности имеем то, что несколько антифашистов были зарезаны фашистами как раз по описанном выше сценарию, только с переменой ролей. Куча фашистов с ножами бросается на одного-двух антифа, наносит смертельные ранения и убегает. На нацистских форумах и лайвжурналах радостные выкрики о том, что они антифа убивали и убивать будут.

Антифа при этом официально заявляет о том, что они фашистов били, и будут бить, но убивать не будут принципиально, ибо в их задачи это не входит. Feel the difference?

А теперь к вопросу о гопниках-антифа. Вот г-н goldgrabber пишет о том, что в Берлине все мирно - антифашисты просто перегораживают путь фашистским колоннам, и все. А в Петербурге антифа бросаются на мирное население безо всякого повода. Еще он пишет о том, что в Берлине антифа - это разномастные граждане, а у нас - кучка гопников. А antarx пишет, что отмороженные антифа бросаются с дубинками на мирных женщин.

А теперь посмотрим фотографии описываемого действия:

</a>
Взято отсюда


Взято отсюда
Последние две взяты отсюда - эту ссылку рекомендую поглядеть полностью


И что же мы видим? А видим, что все происходит как раз, как в Берлине! Стоит мирная цепь антифа, и, отнюдь не гопники, а как раз разномастные люди всех возрастов. Многие явно "небоевого" вида - в очках, с бородой, в неудобной одежде, некоторые откровенно пожилые люди.

На эту цепь с разбега прыгают агрессивные нацики (гораздо более похожие на гопников), и только после этого, в пылу борьбы с превосходящим противником, человек начинает отмахиваться (не атаковать!) дубинкой. Никаких женщин в кадре и близко нет.

После этого остается невыясненным только один вопрос. Кто же на самом деле на службе у ФСБ? Нацисты или антифа?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: laskavy
2006-11-16 07:44 pm (UTC)

Я сам це бачив на власні очі
Люди, яких ви ідентифікували як представників УДПНІ – всі мали певну символіку?
Справжній УКРАЇНЕЦЬ/УКРАЇНКА має зрозуміти на чиїй він/вона стороні
А ці УДПНІ самі не є російськомовними нелегальними мігрантами?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: v_zajets
2006-11-17 10:05 am (UTC)
Акція УДПНІ 2 листопада і "українських патріотів" 4 листопада частково співпадала по обличчям.
І 4 числа у присутності п"яти камер ТВ Василь "співкоординатор" УДПНІ визнав факт своєї участі у акції "патріотів". Звали персонажа Василь. Дунаєва у суботу не було. Але молоді люди, що тусувалися на Софії в суботу частково співпадали із учасниками акції УДПНІ в червер.
Праві (расисти і націоналісти) вже знайшли спільну мову. Це мова націонал-соціалізму. І не варто срати людям у мізки та розповідати баєчки про хороших "націоналістів". Після 2004 року НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ втратили будь-який сенс. Бо сам НАЦІОНАЛІЗМ є безсенсовим.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: laskavy
2006-11-17 11:14 am (UTC)

Це лише ваша думка

Бо сам НАЦІОНАЛІЗМ є безсенсовим
На щастя, з цією вашою думкою не погоджуються Франція, Японія, Німеччина, Еспанія та багато інших країн. Націоналізм або глобалізація.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: v_zajets
2006-11-17 11:52 am (UTC)

Re: Це лише ваша думка

Особливо німецкі "націонал-демократи" та всі праві консерватори Європи. Вони хочуть мати прибутик із визиску інших країн, але не хочуть за це платити.
Про "дупнів" уже сперечатися не будемо? От і добре, по цьому питанню у нас утворюється консенсус. Тобто із тезою про ЗБЛИЖЕННЯ традиційного українського націонгалізму та неонацизму ви згодні? ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: laskavy
2006-11-17 03:08 pm (UTC)

Німеччина

Так, у Німеччині іноземець може деякий час жити без знання німецької мови. Але я ще не чув, щоб діти вивчали там лише англійську мову.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: v_zajets
2006-11-17 05:01 pm (UTC)

Re: Німеччина

Націоналізм прив"язаний до питання мови дуже опосередковано. Націоналізм - це національно-державна концепція супрематизму. Вона має сенс, якщо нація живе бездержавно. Втім, втрачає позитивний зміст після набуття незалежності. Залишається гівно. За межами дискурсу звільнення людини, народу, класу в націоналізмі немає жодних плюсів. І не треба тут баки забивати.
Микола Хвильвий, Лесь Курбас чи Микола Кулиш, наприклад, взагалі не націоналісти. Їхня інтернаціоналістична більшовистська позиція є зразковою для цієї теорії. Вони не страждали лівим чи правим люксембургіанством. Тобто стояли на класичних антиімперіалістичних і ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТСЬКИХ позиціях.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: laskavy
2006-11-17 05:15 pm (UTC)

Re: Німеччина

Націоналізм – це національно-державна концепція супрематизму. Вона має сенс, якщо нація живе бездержавно. Втім, втрачає позитивний зміст після набуття незалежності.
Ви стверджуєте, що націоналістична держава не можлива? Чи не має позитивного змісту?
(Reply) (Parent) (Thread)